VIRTUÁLNÍ OSOBNÍ ASISTENTKA A MULTITASKING

V dnešní době hodně používané slovo převzaté z angličtiny multitasking (multi = mnoho, task = úloha) je označení jedné z dovedností, bez kterých se naše asistentky neobejdou.

VIRTUÁLNÍ OSOBNÍ ASISTENTKA A VYŘIZOVÁNÍ VAŠICH HOVORŮ

Neumíte si naší službu představit v praxi? Dnes vám blíže vysvětlíme, jak asistentky mohou zpracovávat vaše hovory. Nemusíte přicházet o nové zákazníky, když hovor nebudete moci přijmout, protože jste právě na důležité schůzce, nebo poradě.

SCHOPNOST KOMUNIKACE VIRTUÁLNÍ OSOBNÍ ASISTENTKY

Nejdůležitější vlastností našich asistentek, bez které se zkrátka neobejdou, je dar komunikace. Musí bezvadně ovládat verbální komunikaci, jak ústní, tak i písemnou formu.  Komunikace Pokud člověk ovládá umění komunikovat, je ve většině případů i dobrým týmovým spolupracovníkem a umí efektivněji řešit problémy, úkoly, řídit projekty i sám sebe. O tom všem je vlastně pracovní náplň […]